KUNDEPORTAL

Bestillingsfrist for oppdrag som skal utføres i morgen (ukedag), er kl. 14.00 idag.

For oppdrag som skal utføres lørdag og søndag, er bestillingsfrist senest kl. 14.00 torsdag

Siste nytt :

KUNDEWEB :

Her vil du kunne finne kundedata som fraktbrev/fakturakopi/statuser på oppdrag som har fått statuser fra

sjåfør / kontor.

WEBBESTILLING :

Her vil du kunne legge inn ordre på web som går rett inn i vårt datasystem, det vil bli automatisk opprettet

ett sendingsnummer, og du vil kunne skrive ut ett fraktbrev og sende med forsendelsen.

SPORING AV GODS :

Her vil du kunne spore gods fra ordre som er lagt inn via webbestilling, fra den er hentet til den er levert, ved å bruke ditt kundenummer / sendingsnummer, kan du filtere ut på datosøk i en gitt periode. Godset må være meldt inn via webbestillingsportalen eller ført over i vårt system på edi. Skulle du ikke finne data her anbefaler vi å bruke vår kundeweb portal.

 

Problemer med innlogging / tilgang kontakt ; perarne@pekas.no, tlf. 62 34 79 30

Per E. Kristiansen AS

Leinskogen 9

2360 Rudshøgda

Telefon / Vakt : +47 62 34 79 30

Epost : booking@pekas.no